Breaking news
 1. Finał 2024 – Mecz Nr 2 (Extra Liga)
 2. Mecz Nr 2 o 3 miejsce (2024 – Extra Liga)
 3. Finał 2024 – Mecz Nr 1 (Extra Liga)
 4. Mecz Nr 1 o 3 miejsce (2024 – Extra Liga)
 5. Play-off 2024 – Półfinał/Mecz Nr 3 (Extra Liga)

RODO

 1. Bydgoski Nurt Basketu Amatorskiego (dalej BNBA) przetwarza dane osobowe członków ligi oraz przedstawicieli prawnych małoletnich członków, zawodników, pracowników, w tym osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, kontrahentów, darczyńców, wolontariuszy i uczestników działań statutowych stowarzyszenia AZS WSG oraz Partnera Ligi BNBA – firmy GM Consulting Sp. z o.o.
 2. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie AZS WSG, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz.
 3. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną na adres e-mail: zarzad@ligabnba.pl
 4. Dane osobowe członków Ligi, w tym zawodników podawane są przez Państwa na podstawie deklaracji uczestnictwa w rozgrywkach Ligi BNBA.
 5. Dane osobowe członków Ligi i innych osób, o których mowa w pkt 1 będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań statutowych Ligi, w tym w szczególności do: weryfikacji zawodników, zgłaszania uczestników do udziału w rozgrywkach, turniejach, zawodach, księgowania wpłat, prowadzenia listy obecności podczas rozgrywek, ogłoszenia wyników, wręczenia nagród, przygotowania relacji z imprez sportowych, publikacji zdjęć z wydarzeń.
 6. Pani/Pana dane mogą być w szczególności udostępniane:a) Polskiemu Związkowi Koszykówki;
  b) Wojewódzkim Związkom Koszykówki, w szczególności Kujawsko-Pomorskiemu Związkowi Koszykówki;
  c) Polskiej Lidze Koszykówki SA – w celach licencyjnych oraz organizacji współzawodnictwa sportowego
  d) Ubezpieczycielom – w celach związanych z potencjalnym objęciem ubezpieczeniem Pana/Pani lub rozgrywek;
  e) Klubom, drużynom, biorącym udział we współzawodnictwie sportowym (rozgrywkach) organizowanym przez Polski Związek Koszykówki, Polską Ligę Koszykówki SA, Wojewódzkie Związki Koszykówki – w celach związanych z rozgrywkami BNBA i pokrewnymi.
  f) Podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie księgowości i doradztwa prawnego, obsługi informatycznej i marketingowej.
  g) firmie GM Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz jako podmiotowi przetwarzającemu dane w rozumieniu w rozumienia art. 4 pkt 8) RODO.
  h) Wyższej Szkole Gospodarki – w celu kontroli prawidłowej realizacji zadań związanych z prowadzeniem rozliczeń budżetu ligi BNBA.7. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w Lidze BNBA stanowi:
  i) Deklaracja osoby, której dane dotyczą lub deklaracja przedstawiciela ustawowego w przypadku osób małoletnich.
  j) Uprawnienie lub obowiązek wynikający z przepisu prawa.
  k) Wykonanie umowy.
  l) Usprawiedliwiony interes Administratora.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 6, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić członkostwo w Lidze BNBA lub współpracę z BNBA.
 • Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.
 • W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych lub danych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.