Breaking news
  1. Finał 2024 – Mecz Nr 2 (Extra Liga)
  2. Mecz Nr 2 o 3 miejsce (2024 – Extra Liga)
  3. Finał 2024 – Mecz Nr 1 (Extra Liga)
  4. Mecz Nr 1 o 3 miejsce (2024 – Extra Liga)
  5. Play-off 2024 – Półfinał/Mecz Nr 3 (Extra Liga)

Regulamin ligi BNBA 2023/2024

I. Cel rozgrywek 

1. Celem amatorskiej ligi koszykówki BNBA jest stworzenie warunków do czynnego, bezpiecznego wypoczynku i zarazem sportowej rywalizacji w duchu fair play poprzez grę w koszykówkę.

2. Rozgrywki mają na celu popularyzację koszykówki.

 

II. Organizator

1. Organizatorem rozgrywek jest Stowarzyszenie AZS WSG.

III. Miejsce rozgrywania

Hala WSG przy ul. Garbary 2. W wyjątkowych przypadkach spotkania mogą zostać przeniesione do innej hali po wcześniejszym poinformowaniu przez organizatora wszystkich zainteresowanych drużyn.

 

IV. Terminy

1. Każda kolejka ligowa odbywać się będzie w sobotę i niedzielę, począwszy od 16 września 2023 r. Przerwy będą dotyczyć grudniowych świąt, ferii zimowych, ewentualnie świąt wielkanocnych oraz imprez organizowanych na obiektach AZS WSG.

2. Relacje i wszelkie informacje można uzyskać na bieżąco na stronie internetowej ligi lub też na profilu na facebook’u.

3. Terminarz będzie podawany z miesięcznym wyprzedzeniem włącznie z godzinami spotkań.

5. Na spotkaniu organizacyjnym dn. 12 września 2022 roku ustalono, że podczas ferii zimowych liga ma rozgrywać swoje mecze. Na spotkaniu organizacyjnym 13 września 2023 roku ta decyzja została podtrzymana.

 

V. Warunki uczestnictwa

1. 6 września 2021 roku na spotkaniu organizacyjnym kapitanów przed sezonem 2021/2022 została wprowadzona zmiana dotycząca udziału zawodników grających w rozgrywkach OZKosz, PZKosz, europejskich rozgrywkach, NBA oraz innych rozgrywkach zawodowych na całym świecie. Tym samym w 20. edycji BNBA dopuszcza się możliwość gry w lidze BNBA zawodników, którzy na dzień rozegrania meczu w lidze BNBA oświadczają, że nie są zawodnikami zrzeszonymi w żadnym klubie uczestniczącym w rozgrywkach OZKosz, PZKosz, europejskich rozgrywkach, NBA oraz innych rozgrywkach zawodowych na całym świecie. W praktyce oznacza to, że jeśli zawodnik zaczął grać np. w Ekstraklasie, 1 lidze, 2 lidze lub 3 lidze, czyli rozegrał tam mecz lub kilka spotkań, a po jakimś czasie rozwiązał kontrakt lub zakończył karierę zawodniczą (przykład Sebastiana Laydycha lub Doriana Szyttenholma) to może występować w lidze BNBA. Jeśli po rozegraniu meczu w lidze BNBA zawodnik zagra jakiś mecz np. w 1 lub 2 lidze to automatycznie do końca sezonu nie może już wrócić do BNBA.
Jeśli jakiś zawodnik złamie ten przepis to wszystkie mecze BNBA, w których nieuprawniony zawodnik zagrał, zostaną zweryfikowane jako walkowery dla rywali.

2. Będąc na oficjalnej liście zawodników zgłoszonych do ligi, która musi zostać przesłana do organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 15 września do godz. 24.00, każdy zawodnik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje niniejszy regulamin oraz brak u niego jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do gry w koszykówkę. W przypadku osób nieletnich konieczne jest oświadczenie podpisane przez rodziców lub opiekuna ustawowego.

3. Pisemne zgłoszenie drużyny należy nadesłać na adres mailowy zarzad@ligabnba.pl w nieprzekraczalnym terminie do 9 września 2023 roku.

4. Drużyna musi liczyć minimum 10 zawodników, maksymalnie 18.

5. Skład powinien zawierać imię i nazwisko, pełną datę urodzenia (dzień, miesiąc, rok) oraz wzrost zawodnika.

6. Zmian w składach można dokonywać do 31 grudnia 2023 roku. Po tym terminie złożone u organizatora składy są ostateczne.

7. Nie ma transferów – zawodnik, który rozpoczął sezon w jednej drużynie, nie może już zagrać w innej. W każdym momencie ligi można zmienić nazwę drużyny po wcześniejszej konsultacji z organizatorem.

8. Każdy zespół obowiązuje wpłacenie wpisowego w wysokości 6500 zł. Kwota może być podzielona na raty:
1 rata – 2500 zł do 15 października 2023 roku,
2 rata – 2000 zł do 31 grudnia 2023 roku,
3 rata – 2000 zł do 28 lutego 2024 roku.

Dane do przelewu:

STOWARZYSZENIE AZS WSG 
UL. GARBARY 2 85-229 BYDGOSZCZ
NIP: 967-12-749-30, REGON: 340353761
NR KONTA 75 1140 1052 0000 3708 7100 1003

KONIECZNIE z dopiskiem „Wpłata na BNBA” oraz nazwą drużyny. Drużyny, które chcą otrzymać rachunek, proszone są również o przesłanie szczegółowych danych, potrzebnych do jego wystawienia.

9. Drużyna powinna posiadać jednolite koszulki z wyraźnymi numerami (od 0 do 99) z tyłu i z przodu. Potrzebne one będą w prowadzeniu dokładnych statystyk komputerowych wprowadzonych w tym sezonie.

10. Zawodnicy oraz trenerzy i opiekunowie zobowiązani są przestrzegać regulaminu korzystania z obiektu, w którym rozgrywane są spotkania. Zawodnicy oraz trenerzy i opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy, a także winy ich kibiców podczas trwania rozgrywek w obiekcie. Za egzekucję roszczeń z tytułu strat materialnych odpowiada kapitan.

11. Organizator nie odpowiada finansowo ani materialnie za żadne rzeczy ani przedmioty zawodników wniesione do obiektów, w których rozgrywane są mecze.

12. Organizator nie odpowiada za wszelkie urazy, kontuzje czy choroby uczestników podczas rozgrywek. Przy stoliku sędziowskim organizator zapewnia pomoc przedmedyczną.

13. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

14. Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych wyłącznie na użytek BNBA zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883).

15. Wszyscy zawodnicy wyrażają zgodę na umieszczenie zdjęć na stronie internetowej BNBA www.ligabnba.pl lub też www.bnba.ligspace.pl, które zostały zrobione przez organizatorów ligi BNBA.

 

VI. Przepisy gry

1. Rozgrywki prowadzone są według aktualnych przepisów PZKosz. i FIBA z kilkoma zmianami wprowadzonymi przez organizatora na użytek BNBA.

2. Mecz trwa 4 kwarty po 10 minut.

3. Nie jest odmierzany czas 24 sekund na rozegranie akcji; w przypadku, gdy drużyna rozgrywa piłkę zbyt długo, sędzia głośno odlicza ostatnie 5 sekund, po czym przerywa grę.

4. Przerwa pomiędzy 1 a 2 oraz 3 a 4 kwartą wynosi minutę, a między 2 a 3 kwartą 5 minut.

5. Czas jest zatrzymywany podczas 20-sekundowych przerw przysługujących każdej drużynie (po dwa w każdej połowie)

6. Ponadto czas zatrzymywany jest podczas ostatnich 3. minut czwartej kwarty oraz w trakcie wykonywania rzutów wolnych w całej czwartej kwarcie. Ewentualne dogrywki trwają 3 minuty z zatrzymywanym czasem.

7. Przez pierwsze trzy kwarty przekroczenie limitu fauli drużynowych nie oznacza, że po każdym faulu będą rzuty osobiste. Jeżeli jakikolwiek faul będzie miał miejsce na 24 sekundy przed końcem w/w kwart (niekoniecznie w sytuacji rzutowej) i dany zespół będzie miał przekroczony limit fauli to zespół przeciwny będzie wykonywał rzuty wolne. Nie oznacza to, że czas będzie zatrzymywany, ale przynajmniej jakiekolwiek próby faulowania w ostatnich sekundach, aby uniemożliwić zespołowi wykonanie ostatniej akcji będą w ten sposób karane. Oczywiście jeśli zespół faulujący nie będzie miał przekroczonego limitu fauli to wtedy piłka będzie wybijana zza linii bocznej lub końcowej jak to było do tej poru.

8. Przewinienia drużynowe liczone są w każdej kwarcie.

9. Zawodnik, który nie rozegrał minimum 3 spotkań w sezonie regularnym nie może wystąpić w play-off.

 

VII. System rozgrywek 

1. W rozgrywkach BNBA sezonu 2023/2024 weźmie udział 16 zespołów, które zostały połączone i zagrają w Extra Lidze.

2. Oto system rozgrywek w tym sezonie:

Extra Liga:

– 16 zespołów zagra 1 rundę każdy-z-każdym, co daje 15 spotkań.

– 8 pierwszych zespołów awansuje do play-off, a zespoły od miejsca 9-16 zagrają o miejsca 9/11/13/15.

– Założenie na ten sezon jest takie, że zespoły, które awansują do play-off pozostaną w Extra Lidze na sezon 2024/2025, a zespoły od miejsca 9-16 utworzą 1 Ligę na sezon 2024/2025.

Play-off w Extra Lidze:

W pierwszej rundzie, półfinałach i finałach zagramy do 2 zwycięstw. Wszystkie mecze rozegrane zostaną z „zatrzymywanym” czasem.
Mecz o 3 miejsce także zostanie rozegrany do 2 zwycięstw z „zatrzymywanym” czasem. Zespoły, które odpadną w 1 rundzie play-off kończą sezon i zajmą odpowiednie miejsca końcowe.
Mecze o miejsca 9/11/13/15 zostaną także rozegrane do 2 zwycięstw tak jak w sezonie regularnym, czyli bez zatrzymywania czasu.

———————————————————

Na spotkaniu organizacyjnym 23 września 2015 roku ustalono też, że pierwszeństwo gry w Extra Lidze w razie wycofania się jakiegoś zespołu lub też niechęci gry przez zespół, który awansował z 1 miejsca lub w barażu, będzie miał:

– zespół, który przegrał baraż,

– zespół, który spadł z Extra Ligi,

– reszta opcji zależy od Zarządu BNBA np. w przypadku, gdy zespół który przegrał baraż  albo spadł z Extra Ligi się rozpadł. Istnieje wtedy możliwość zaproszenia zespołu z dalszych miejsc tabeli 1 Ligi do wystąpienia w rozgrywkach Extra Ligowych.

Powyższe ustalenia dotyczące awansów i spadków nie dotyczą sezonu 2023/2024.

 

VIII. Sędziowie

1. Obsady sędziowskie ustala Kolegium Sędziów Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki.

2. Decyzje sędziów na boisku są ostateczne. Nie ma protestów.

 

IX. Prawa i obowiązki drużyn

1. W trakcie rozgrywek od 1 stycznia 2023 r. nie są możliwe zmiany w składzie.

2. W przypadku braku jednolitych koszulek z wyraźnymi numerami, drużyna może być dopuszczona do gry tylko za zgodą sędziego głównego.

3. Zabrania się gry we wszelkich nakryciach głowy, a także jakiejkolwiek biżuterii (nie dotyczy obrączek).

4. Drużyna zostanie wycofana z rozgrywek jeśli:
– pisemnie zrezygnuje z udziału,
– dwa mecze zostaną zweryfikowane jako walkowery z jakiegokolwiek powodu, w tym wskutek niestawiennictwa lub niepełnego składu (minimum 5 osób gotowych do gry).

5. Po wycofaniu lub rezygnacji drużyny z jakiegokolwiek powodu nie przysługuje zwrot wpisowego. (Takie przypadki omawiane są przez Zarząd BNBA i zostaje podjęta ostateczna decyzja).

6. Zawodnicy i trener przystępując do meczu powinni posiadać dokument potwierdzający tożsamość. Honorowanymi dokumentami są: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka lub legitymacja szkolna.

7. Dokument potwierdzający tożsamość powinien być przedstawiony na każde żądanie przed, w jego przerwie lub po zakończeniu meczu.

8. Do sprawdzania dokumentu tożsamości uprawniony jest organizator, sędziowie stolikowi, sędziowie, jak również kapitan drużyny przeciwnej w towarzystwie jednej z wyżej wymienionych osób. Kontrola może nastąpić do momentu podpisania przez sędziego głównego protokołu zawodów.

9. Aby drużyna mogła przystąpić do meczu, o wyznaczonej godzinie musi mieć w składzie przynajmniej pięciu gotowych do gry zawodników w przepisowych strojach. Drużyna, która nie spełnia tego obowiązku, nie zostaje dopuszczona do gry, a ostateczną decyzję podejmują sędziowie. Niedopuszczenie do gry oznacza przegraną walkowerem.

10. W czasie gry zezwala się przebywać na obszarze ławki drużyny wyłącznie wpisanym do protokołu meczu, trenerowi i zawodnikom rezerwowym. Ewentualnie – menedżer, lekarz lub fizjoterapeuta (decyduje sędzia główny).

11. Drużyny są odpowiedzialne za porządek w szatniach i hali.

12. Drużyny ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich kibiców. Na wniosek sędziego kapitan zobowiązany jest do usunięcia wskazanych przez sędziego kibiców. Organizator może ukarać kapitana zawieszeniem na jedno do trzech spotkań za zachowanie kibiców przed i po meczu.

 

X. Kary dyscyplinarne

1. Niezależnie od kary wymierzonej przez arbitrów przed lub w trakcie meczu, organizator może ponadto ukarać, zawodników, trenera lub całą drużynę, jedną z kar:- upomnienie,
– dyskwalifikacja okresowa,
– zakaz gry w lidze

2. Za przewinienia techniczne oraz dyskwalifikujące zawodnik zobowiązany jest poddać się następującym karom:- za trzeci faul techniczny w sezonie – automatyczna dyskwalifikacja na jedno spotkanie; za każdy kolejny faul techniczny tego zawodnika – automatycznie zawieszenie na kolejny mecz,
– dwa faule techniczne w jednym spotkaniu powodują dyskwalifikację w danym meczu, co nie powoduje, że zawodnik nie może grać w następnym spotkaniu, chyba, że miał już na koncie przewinienia techniczne.
– faul umyślny + faul techniczny w meczu oznacza dyskwalifikację z danego meczu,
– dwa faule umyślne w meczu powodują dyskwalifikację z danego meczu,
– każdy faul będzie rozpatrywany jednak indywidualnie po konsultacjach z sędziami, – w szczególnych przypadkach organizator może podjąć w każdym momencie decyzję o indywidualnej karze,
– za każdy FAUL DYSKWALIFIKUJĄCY zakaz gry w kolejnym spotkaniu,
– w szczególnych przypadkach, po konsultacjach z sędziami zawodnik może otrzymać zakaz gry w BNBA.

3. W przypadku ukarania ławki drużyny (trenera, osób towarzyszących) faulem technicznym, odpowiedzialność ponosi kapitan i on jest zobowiązany do odbycia kary, chyba, że sędziowie ukarzą przewinieniem technicznym konkretnego gracza znajdującego się na ławce.4. Zawodnik lub trener nie jest uprawniony do gry w przypadku, gdy sędzia prowadzący zawody stwierdzi, że jest on pod wpływem alkoholu, posiada broń lub inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie dla innych osób lub zachowuje się w sposób agresywny lub sprzeczny z dobrymi obyczajami.

 

XI. Postanowienia końcowe 

1. Organizator ligi ma prawo podejmowania decyzji w każdej kwestii wyraźnie nie uwzględnionej w oficjalnych Przepisach Gry w Koszykówkę, wydanych przez PZKosz. i FIBA oraz niniejszym regulaminie. Jemu przysługuje prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu w kwestiach spornych.

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu.

3. Organizator rezerwuje sobie prawo do pozaregulaminowej ingerencji w rażących przypadkach działania na szkodę idei ducha rozgrywek.

4. Jeśli na skutek okoliczności niezależnych od organizatora rozgrywki w wyznaczonym terminie nie będą mogły się odbyć, organizator ligi powiadomi uczestników najpóźniej w przededniu zaplanowanej kolejki.

5. Organizator nie zapewnia drużynom piłek do rozgrzewki.

6. W sezonie 2020/2021 podczas pandemii dozwolone było przekładanie spotkań, które było spowodowane zakażeniami w zespole. Nie wiemy co przyniosą najbliższe miesiące, ale wychodząc na przeciw oczekiwaniom zawodników będziemy także starali się być elastyczni w wyjątkowych sytuacjach.

Dodatkowo na spotkaniu organizacyjnym 6 września 2021 roku przed sezonem 2021/2022 została wprowadzona zmiana dotycząca przekładania spotkań po wcześniejszym ustaleniu terminarza. Ustalono, że każdy zespół w lidze BNBA ma prawo 1 raz na rundę przełożyć swoje spotkanie tylko i wyłącznie z powodu niespodziewanych i bardzo ważnych okoliczności uniemożliwiających stawienie się na mecz minimum 5 zawodników, którzy mogą rozegrać spotkanie. Warunek to zgłoszenie chęci przełożenia spotkania do zarządu ligi BNBA w okresie minimum 21 dni przed planowaną datą rozegrania spotkania. Drugim warunkiem jest zgoda zespołu przeciwnego na zmianę terminu rozegrania spotkania.

7. O ostatecznym kształcie ligi przed każdym sezonem regularnym decyduje organizator oraz Zarząd BNBA.

8. Od sezonu 2023/2024 Liga BNBA wdraża pewien schemat związany z zaległościami zawodników względem kapitanów. Jeżeli zawodnik zalega z opłatami za poprzedni sezon to do momentu kiedy nie spłaci wszystkich zaległości względem poprzedniego kapitana zespołu nie będzie mógł wystąpić w lidze BNBA.

9. Od decyzji organizatorów nie przysługują odwołania.