pzkosz

Regulamin ligi BNBA 2018/2019

 

 1. Cel rozgrywek 
  1. Celem amatorskiej ligi koszykówki BNBA jest stworzenie warunków do czynnego, bezpiecznego wypoczynku i zarazem sportowej rywalizacji w duchu fair play poprzez grę w koszykówkę.
  2. Rozgrywki mają na celu popularyzację koszykówki.

 

 1. Organizator
  1. Organizatorem rozgrywek jest Stowarzyszenie AZS WSG.

 

III. Miejsce rozgrywania
Hala WSG przy ul. Garbary 2. W wyjątkowych przypadkach spotkania mogą zostać przeniesione do innej hali po wcześniejszym poinformowaniu przez organizatora wszystkich zainteresowanych drużyn.

 

 1. Terminy
  1. Każda kolejka ligowa odbywać się będzie w sobotę i niedzielę, począwszy od 13 października 2018 r. Przerwy będą dotyczyć grudniowych świąt, ferii zimowych, ewentualnie świąt wielkanocnych.
  2. Relacje i wszelkie informacje można uzyskać na bieżąco na stronie internetowej ligi lub też na profilu na facebook’u.
  3. Terminarz będzie podawany z miesięcznym wyprzedzeniem włącznie z godzinami spotkań.

 

 1. Warunki uczestnictwa
  1. W 17. edycji BNBA mogą uczestniczyć wszyscy, którzy w sezonie 2018-2019 nie uczestniczą jako zawodnicy w rozgrywkach organizowanych przez żaden OZKosz, PZKosz lub też w europejskich rozgrywkach, czyli nie są zgłoszone do rozgrywek w wyżej wymienionych organizacjach koszykarskich. Jeśli jakiś zawodnik złamie ten przepis to wszystkie mecze BNBA, w których nieuprawniony zawodnik zagrał, zostaną zweryfikowane jako walkowery dla rywali.
  2. Będąc na oficjalnej liście zawodników zgłoszonych do ligi, która musi zostać przesłana do organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 11 października do godz. 24.00, każdy zawodnik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje niniejszy regulamin oraz brak u niego jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do gry w koszykówkę. W przypadku osób nieletnich konieczne jest oświadczenie podpisane przez rodziców lub opiekuna ustawowego.
  3. Pisemne zgłoszenie drużyny należy nadesłać ligabnba@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2018 roku.
  4. Drużyna musi liczyć minimum 6 zawodników, maksymalnie 18.
  5. Skład powinien zawierać imię i nazwisko, pełną datę urodzenia (dzień, miesiąc, rok) oraz wzrost zawodnika.
  6. Zmian w składach można dokonywać do 31 grudnia 2018 roku. Po tym terminie złożone u organizatora składy są ostateczne.
  7. Nie ma transferów – zawodnik, który rozpoczął sezon w jednej drużynie, nie może już zagrać w innej. W każdym momencie ligi można zmienić nazwę drużyny po wcześniejszej konsultacji z organizatorem.
  8. Każdy zespół obowiązuje wpłacenie wpisowego w wysokości 3 870 zł. Minimum 1320 złotych do 31 października 2018 roku, następnie 1320 do 31 grudnia 2018 roku oraz 1230 złotych do 28 lutego 2019 roku.

 

Dane do przelewu:
STOWARZYSZENIE AZS WSG 
UL. GARBARY 2 85-229 BYDGOSZCZ 
NIP: 967-12-749-30, REGON: 340353761 
NR KONTA 97 1440 1215 0000 0000 0662 8052

 

KONIECZNIE z dopiskiem „Wpłata na BNBA” oraz nazwą drużyny. Drużyny, które chcą otrzymać rachunek, proszone są również o przesłanie szczegółowych danych, potrzebnych do jego wystawienia.

 1. Drużyna powinna posiadać jednolite koszulki z wyraźnymi numerami (od 0 do 99) z tyłu i z przodu. Potrzebne one będą w prowadzeniu dokładnych statystyk komputerowych wprowadzonych w tym sezonie.
  10. Zawodnicy oraz trenerzy i opiekunowie zobowiązani są przestrzegać regulaminu korzystania z obiektu, w którym rozgrywane są spotkania. Zawodnicy oraz trenerzy i opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy, a także winy ich kibiców podczas trwania rozgrywek w obiekcie. Za egzekucję roszczeń z tytułu strat materialnych odpowiada kapitan.
  11. Organizator nie odpowiada finansowo ani materialnie za żadne rzeczy ani przedmioty zawodników wniesione do obiektów, w których rozgrywane są mecze.
  12. Organizator nie odpowiada za wszelkie urazy, kontuzje czy choroby uczestników podczas rozgrywek. Punkt pierwszej pomocy medycznej znajduje się naprzeciwko stolika sędziowskiego.
  13. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  14. Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych wyłącznie na użytek BNBA zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883).

15. Wszyscy zawodnicy wyrażają zgodę na umieszczenie zdjęć na stronie internetowej BNBA lub też www.bnba.ligspace.pl, które zostały zrobione przez organizatorów ligi BNBA.

 

Przepisy gry
1. Rozgrywki prowadzone są według aktualnych przepisów PZKosz. i FIBA z kilkoma zmianami wprowadzonymi przez organizatora na użytek BNBA.
2. Mecz trwa 4 kwarty po 10 minut.
3. Nie jest odmierzany czas 24 sekund na rozegranie akcji; w przypadku, gdy drużyna rozgrywa piłkę zbyt długo, sędzia głośno odlicza ostatnie 5 sekund, po czym przerywa grę.
4. Przerwa pomiędzy 1 a 2 oraz 3 a 4 kwartą wynosi minutę, a między 2 a 3 kwartą 5 minut.
5. Czas jest zatrzymywany podczas 20-sekundowych przerw przysługujących każdej drużynie (po dwa w każdej połowie)
6. Ponadto czas zatrzymywany jest podczas ostatnich 3. minut czwartej kwarty oraz w trakcie wykonywania rzutów wolnych w całej czwartej kwarcie. Ewentualne dogrywki trwają 3 minuty z zatrzymywanym czasem.

7. Jeżeli jakikolwiek faul będzie miał miejsce na 24 sekundy przed końcem w/w kwart (niekoniecznie w sytuacji rzutowej) i dany zespół będzie miał przekroczony limit fauli to zespół przeciwny będzie wykonywał rzuty wolne. Nie oznacza to, że czas będzie zatrzymywany, ale przynajmniej jakiekolwiek próby faulowania w ostatnich sekundach, aby uniemożliwić zespołowi wykonanie ostatniej akcji będą w ten sposób karane. Oczywiście jeśli zespół faulujący nie będzie miał przekroczonego limitu fauli to wtedy piłka będzie wybijana zza linii bocznej lub końcowej jak to było do tej poru.
8. Przewinienia drużynowe liczone są w każdej kwarcie.
9. Wszystkie mecze play-off oraz mecz o trzecie miejsce zostaną rozegrane według wszelkich reguł w profesjonalnej koszykówce.

10. Zawodnik, który nie rozegrał minimum 3 spotkań w sezonie regularnym nie może wystąpić w play-off.

 

VII. System rozgrywek 
1. W rozgrywkach BNBA sezonu 2018-2019 weźmie udział 19 zespołów, które zostały podzielone na 2 ligi.

 1. Oto system rozgrywek w obu ligach:

 

Extra Liga BNBA:

– 10 zespołów rozegra ze sobą mecz i rewanż co daje 18 spotkań w sezonie regularnym.

– 8 zespołów awansuje do play-off, 9 zespół zagra jeden mecz barażowy z przegranym finalistą 1 ligi. Mecz odbędzie się tydzień po rozegranych finałach w obu ligach. Ostatni zespół EXTRA Ligi spadnie do 1 Ligi.

 

I liga:

– 9 zespołów rozegra ze sobą mecz i rewanż co daje 16 spotkań w sezonie regularnym.

– 8 zespołów awansuje do play-off, a ostatni zespół zakończy sezon.

 

Play-off w obu ligach:

 

Tradycyjnie w pierwszej rundzie zagramy do dwóch zwycięstw, a następnie półfinały rozegramy także do dwóch zwycięstw, a na koniec 1 mecz finałowy. Zespoły przegrane zajmują miejsca 5-8 i kończą sezon. Przegrani w półfinale zagrają o 3 miejsce.
Oczywiście zespół, który wygra play-off w 1 Lidze awansuje do Extra Ligi.

Kwestia awansu do I ligi pozostaje otwarta do początku sezonu 2019/2020. Oczywiście zapewni je sobie zespół, który zostanie Mistrzem 1 Ligi w sezonie 2018/2019. Co będzie dalej? przekonamy się we wrześniu 2019 roku.

 

Drugi etap rozgrywek to play-off. Zagrają w nim zespoły, które uplasowały się na miejscach 1-8. Tradycyjnie 1 zespół zagra z 8, 2 z 7, 3 z 6, a 4 z 5. Zwycięzcy w serii do dwóch zwycięstw awansują do półfinałów, które także rozegramy do dwóch zwycięstw. Zespoły przegrane zajmują miejsca 5-8 i kończą sezon. Natomiast zwycięzcy półfinałów awansują do finału, a przegrani zagrają o 3 miejsce.

 

Na spotkaniu organizacyjnym 23 września 2015 roku ustalono też, że pierwszeństwo gry w Extra Lidze w razie wycofania się jakiegoś zespołu lub też niechęci gry przez zespół, który awansował z 1 miejsca lub w barażu, będzie miał:

– zespół, który przegrał baraż,

– zespół, który spadł z Extra Ligi,

– reszta opcji zależy od Zarządu BNBA np. w przypadku, gdy zespół który przegrał baraż  albo spadł z Extra Ligi się rozpadł. Istnieje wtedy możliwość zaproszenia zespołu z dalszych miejsc tabeli 1 Ligi do wystąpienia w rozgrywkach Extra Ligowych.

 

VIII. Sędziowie
1. Obsady sędziowskie ustala Kolegium Sędziów Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki.
2. Decyzje sędziów na boisku są ostateczne. Nie ma protestów.

 

 1. Prawa i obowiązki drużyn
  1. W trakcie rozgrywek od 1 stycznia 2019 r. nie są możliwe zmiany w składzie.
  2. W przypadku braku jednolitych koszulek z wyraźnymi numerami, drużyna może być dopuszczona do gry tylko za zgodą sędziego głównego.
  3. Zabrania się gry we wszelkich nakryciach głowy, a także jakiejkolwiek biżuterii (nie dotyczy obrączek).
  4. Drużyna zostanie wycofana z rozgrywek jeśli:
  – pisemnie zrezygnuje z udziału,
  – dwa mecze zostaną zweryfikowane jako walkowery z jakiegokolwiek powodu, w tym wskutek niestawiennictwa lub niepełnego składu (minimum 5 osób gotowych do gry).
  5. Po wycofaniu lub rezygnacji drużyny z jakiegokolwiek powodu nie przysługuje zwrot wpisowego. (Takie przypadki omawiane są przez Zarząd BNBA i zostaje podjęta ostateczna decyzja).
  6. Zawodnicy i trener przystępując do meczu powinni posiadać dokument potwierdzający tożsamość. Honorowanymi dokumentami są: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka lub legitymacja szkolna.
  7. Dokument potwierdzający tożsamość powinien być przedstawiony na każde żądanie przed, w jego przerwie lub po zakończeniu meczu.
  8. Do sprawdzania dokumentu tożsamości uprawniony jest organizator, sędziowie stolikowi, sędziowie, jak również kapitan drużyny przeciwnej w towarzystwie jednej z wyżej wymienionych osób. Kontrola może nastąpić do momentu podpisania przez sędziego głównego protokołu zawodów.
  9. Aby drużyna mogła przystąpić do meczu, o wyznaczonej godzinie musi mieć w składzie przynajmniej pięciu gotowych do gry zawodników w przepisowych strojach. Drużyna, która nie spełnia tego obowiązku, nie zostaje dopuszczona do gry, a ostateczną decyzję podejmują sędziowie. Niedopuszczenie do gry oznacza przegraną walkowerem.
  10. W czasie gry zezwala się przebywać na obszarze ławki drużyny wyłącznie wpisanym do protokołu meczu, trenerowi i zawodnikom rezerwowym. Ewentualnie – menedżer, lekarz lub fizjoterapeuta (decyduje sędzia główny).
  11. Drużyny są odpowiedzialne za porządek w szatniach i hali.
  12. Drużyny ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich kibiców. Na wniosek sędziego kapitan zobowiązany jest do usunięcia wskazanych przez sędziego kibiców. Organizator może ukarać kapitana zawieszeniem na jedno do trzech spotkań za zachowanie kibiców przed i po meczu.

 

 1. Kary dyscyplinarne
  1. Niezależnie od kary wymierzonej przez arbitrów przed lub w trakcie meczu, organizator może ponadto ukarać, zawodników, trenera lub całą drużynę, jedną z kar:
  – upomnienie,
  – dyskwalifikacja okresowa,
  – zakaz gry w lidze
  2. Za przewinienia techniczne oraz dyskwalifikujące zawodnik zobowiązany jest poddać się następującym karom:
  – za trzeci faul techniczny – automatyczna dyskwalifikacja na jedno spotkanie; za każdy kolejny faul techniczny tego zawodnika – automatycznie zawieszenie na kolejny mecz, dodatkowo: dwa faule techniczne w jednym spotkaniu powodują dyskwalifikację w danym meczu, a to sprawia, że zawodnik będzie pauzował w kolejnym spotkaniu, jednak przewinienia techniczne nie będą zapisane na jego konto,
  – każdy faul będzie rozpatrywany jednak indywidualnie po konsultacjach z sędziami,
  – w szczególnych przypadkach organizator może podjąć w każdym momencie decyzję o indywidualnej karze,
  – za każdy faul dyskwalifikujący zakaz gry w kolejnym spotkaniu,
  – w szczególnych przypadkach, po konsultacjach z sędziami zawodnik może otrzymać zakaz gry w BNBA.
  3. W przypadku ukarania ławki drużyny (trenera, osób towarzyszących) faulem technicznym lub dyskwalifikującym, odpowiedzialność ponosi kapitan i on jest zobowiązany do odbycia kary.
  4. Zawodnik lub trener nie jest uprawniony do gry w przypadku, gdy sędzia prowadzący zawody stwierdzi, że jest on pod wpływem alkoholu, posiada broń lub inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie dla innych osób lub zachowuje się w sposób agresywny lub sprzeczny z dobrymi obyczajami.

 

 1. Postanowienia końcowe 
  1. Organizator ligi ma prawo podejmowania decyzji w każdej kwestii wyraźnie nie uwzględnionej w oficjalnych Przepisach Gry w Koszykówkę, wydanych przez PZKosz. i FIBA oraz niniejszym regulaminie. Jemu przysługuje prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu w kwestiach spornych.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu.
  3. Organizator rezerwuje sobie prawo do pozaregulaminowej ingerencji w rażących przypadkach działania na szkodę idei ducha rozgrywek.
  4. Jeśli na skutek okoliczności niezależnych od organizatora rozgrywki w wyznaczonym terminie nie będą mogły się odbyć, organizator ligi powiadomi uczestników najpóźniej w przededniu zaplanowanej kolejki.
  5. Organizator nie zapewnia drużynom piłek do rozgrzewki.
  6. Od decyzji organizatorów nie przysługują odwołania.